Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

η μάζα, ο όγκος και η πυκνότητα

Τα μεγέθη μάζα και βάρος είναι διαφορετικά. Ένα σώμα έχει την ίδια μάζα σ' όλα τα μέρη της γης, έχει όμως διαφορετικό βάρος από τόπο σε τόπο. Το βάρος είναι συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους και της απόστασης του σώματος από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το βάρος του αστροναύτη στη σελήνη είναι το 1/ 6 αυτού που έχει στη γη, λόγω διαφοράς ανάμεσα στο πεδίο βαρύτητας (g) της σελήνης και γης. Αντίθετα, ο αστροναύτης έχει την ίδια μάζα στη γη και στη σελήνη.

Μάζα
είναι το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μία ουσία.
η μέτρησή της γίνεται με τη βοήθεια ζυγών


ζυγοί σύγκρισης


Όγκος
Όγκος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα.
η μέτρηση του όγκου γίνεται με το κυβικό μέτρο και τις υποδιαιρέσεις του


κυβικό μέτρο, κυβικό δέκατο, κυβικό εκατοστό

Η μέτρηση του όγκου στο χημικό εργαστήριο γίνεται με τη βοήθεια ογκομετρικών οργάνων

ογκομετρικά δοχεία
Η πυκνότητα 
ενός σώματος εκφράζει την ποσότητα μάζας του σώματος στη μονάδα του όγκου.
Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του σώματος.

Μονάδα μέτρησης της πυκνότητας είναι το κιλό ανά κυβικό μέτρο(kgr/m3). Αρκετά συχνά όμως σαν μονάδα χρησιμοποιείται και το γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό,( gr/cm3ή gr/ml)

  

πυκνότητα υλικών
διαφορετική ποσότητα μάζας στον ίδιο όγκο


;
  • 25ο Δημοτικό Νίκαιας Β1

  • Blogger Wordpress Gadgets