Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Ω γλυκύ μου ἔαρ


 Ω γλυκύ μου έαρ - Ειρήνη Παππά & Βαγγέλης Παπαθανασίου

Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.
θρήνον συνεκίνει η πάναγνός σου Μήτηρ
Σου, Λόγε, Νεκρωθέντος
Ανέκραξεν η κόρη θερμώς δακρυρροούσα
τα σπλάχνα κεντουμένη
Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον
που έδυ σου το κάλλος
αι γενεαί πάσαι ύμνον την ταφή σου
δοξάζουσιν καλέ μου
;
  • 25ο Δημοτικό Νίκαιας Β1

  • Blogger Wordpress Gadgets